اصول مهم اپلای تحصیلی

اخبار

مهم ترین اصول اپلای تحصیلی به شرح زیر است:

 

 • زمان اپلای را در نظر داشته باشید و بدانید که ضرب العجل و آخرین مهلت ها و تاریخ های مهم برای اپلای چه زمانهایی است و چه کارهایی باید تا آن زمانها انجام دهیم.مشاورین در مؤسسات شمارا گام به گام راهنمایی می کنند .
 • فرم اپلای یا درخواست را پر کنید.از راهنما یا دستورالعمل گام به گام استفاده کنید یا از افرادی که شمارا مرحله به مرحله راهنمایی کند که زمان را از دست ندهید ضمن اینکه مراحل را سروقت طی کرده باشید.
 • انتخاب ایده آل و آرمانی خودرا پیدا کنید و همواره مد نظر داشته باشید فرم های سنجش و Quizهای شغلی را میتوانید از اینترنت پیدا کنید و پر کنید تا بین شغل ایده آل و تیپ شخصیتی خودتان همخوانی پیدا کنید و به نقطه تصمیم گیری نهایی برسید.
 • بیانیه شخصی برای خود بنویسید و داشته باشید
 • افرادی را به عنوان reference یا فرد مرجع معتبری انتخاب کنید و از آنها بخواهید بعنوان شخص صاحب نظر،مؤید شما شوند
 • مدرک تحصیلی را با شغل مورد نظرتان همساز و یک دست کنید تا اگر شغلی مناسب پیدا کردید در راستای تحصیل کمک خرج شما شود و کفاف شهریه تان را بدهد ضمن اینکه کار خودرا از نقطه ی بهتری شروع     می کنید.
 • ضمن بررسی انتخابها،علاقه مندی های علمی و پژوهشی خودتان را بیابید و روی آنها کار کنید.
 • نکات مالی را همواره مد نظر داشته باشید و میزان پرداختی خودرا طی فرآیند اپلای برآورد کنید.
 • به متقاضیان بین المللی و اتحادیه اروپایی توصیه می شود به تحصیل در انگلستان بیش تراز سایر کشورها فکر کنند.
 • از طریق مصابحه های UCAS دستورالعمل گام به گام را پی بگیرید.
 • پس از اپلای به گامهای مهم بعدی،مثلاً مصاحبه فکر کنید و آماده شوید.
 • برخی رشته ها در پذیرش افراد دارای محکومیت کیفری،محدودیت دارند که باید در نظر گرفت.
 • برای رفع ابهام از ماهیت و کاربرد رشته تخصصی تحصیلی،نحوه اقامت و سکونت و سایر مسائل با دانشکده و گروههای تخصصی با سایر دانشجویان این رشته تماس برقرار کنید و کسب اطلاع نمایید.
نظرات کاربران