ویدیو های ما

گزیده ای از تجربیات متقاضیان با موسسه دانش کسری

بیشتر بخوانید

مصاحبه با خانم آستانه ای

ویزای همراه، مالتی 5 ساله کانادا

مصاحبه با والدین آقای آرین بنا درخشان

اخذ پذیرش از دانشگاه Canada West و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

ویزای همراه دانشجویی با دانش کسری

تحقق آرزوها در دانش کسری

دانش کسری رتبه اول کشور در اعزام دانشجو

معرفی دانش کسری

مصاحبه با خانم نسترن هادی پور

اخذ پذیرش از دانشگاه Dallas و ویزای تحصیلی آمریکا با دانش کسری

مصاحبه با آقای امیرعباس جعفری

اخذ ویزای مالتی 5 ساله کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم یونسی پارسا

اخذ پذیرش از دانشگاه Concordia و ویزای تحصیلی کانادا با دانش کسری

مصاحبه با خانم مالامیری

اخذ پذیرش از مدرسه TDSB و ویزای تحصیلی و همراه کانادا با دانش کسری

مصاحبه با همسر خانم ثمین مدنی

اخذ ویزای Open Work Permit کانادا

مصاحبه با خانم سارا صالحی

اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه York و اخذ ویزای تحصیلی کانادا