ویزای ازدواج انگلستان

به علت اینکه انگلستان یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان است و شرایط رفاهی مناسبی دارد افراد زیادی به انگلستان مهاجرت می‌کنند. در صورت داشتن یکسری شرایط که در زیر آمده است میتوانید برای ویزای ازدواج اقدام نمایید.

  • ۱۸ سال یا بیشتر داشته باشید
  • شما در یک رابطه واقعی بوده باشید
  • مدت اقامت و بازدید شما از بریتانیا کمتر از ۶ باشد
  • در پایان سفر خود بریتانیا را ترک خواهید کرد
  • بازدیدهای مکرر یا متوالی و زندگی برای مدت طولانی در بریتانیا نخواهید داشت، یا بریتانیا را خانه اصلی خود قرار نمی دهید.
  • توانایی حمایت مالی خود در طول سفر خود را داشته باشید (یا شخص دیگری حمایت مالی شما را بر عهده داشته باشد)
  • امکان پرداخت هزینه بازگشت از سفر خود را داشته باشید (یا از شخص دیگری برای پرداخت هزینه سفر کمک مالی داشته باشید)

 

شرایط و مقررات مهاجرت ایجاب میکند که متقاضی قبل از اقدام برای ویزای ازدواج کشور انگلستان، با همسر خود ازدواج کرده باشد یا اینکه مدارک مربوط به تائیدیه ازدواج در انگلستان از جمله رزرو محل برگزاری مراسم یا غیره را داشته باشد.

یکی از زوجها بایستی اقامت انگلستان را دارا باشد و از منابع مالی و کمکهای دولتی استفاده نکرده باشد. شخص سیتیزن شرایط مالی و تمکن مناسب نیز داشته باشد. محل سکونت در انگلستان نیز مشخص شده باشد.

این ویزا یک ویزای ۶ ماهه زیر مجموعه ویزای ویزیت می باشد و افرادی که با این نوع ویزا وارد انگلستان می شوند اجازه کار (به جز فعالیت های مجاز) و تحصیل را ندارند. این نوع ویزا قابل تبدیل به ویزای اقامت در صورت اثبات مدارک دال بر زندگی مشترک به Home Office را دارا می باشد.