آمریکا کشوری پهناور و پیشرفته که مورد توجه تعداد زیادی از افراد جهت ویزای ویزیت (توریستی) سفر و مهاجرت قرار گرفته است. بررسی پرونده های متقاضیان ایرانی برای سفارت آمریکا در کشورهای ترکیه، ارمنستان و امارت متحده عربی صورت می گیرد. در صورتیکه متقاضی ویزای شنگن داشته باشد می تواند به کشورهای حوزه شنگن مانند آلمان نیز مراجعه کند  همچنین کشور کانادا در صورت داشتن ویزا نیز قابل اقدام می باشد.

متقاضی توسط سفارت مصاحبه می شود و ممکن است تنها بعضی از مدارک توسط افسر ویزا در خواست و چک شوند اما باز هم ما تمامی مدارک را کامل ارائه می کنیم. مصاحبه تقریبا کوتاه است و همان موقع افسر ویزا بر اساس مصاحبه رد یا قبول درخواست ویزا را اعلام می کند. سه نوع برگه ممکن است توسط افسر ویزا به متقاضی داده شود . یک حالت ویزای فوری (سه روزه) می باشد که همان موقع جواب مثبت توسط آفیسر اعلام میگردد، مورد بعدی FBI می باشد که اگر متقاضی موردی نداشته باشد به منزله گرفتن ویزا است اما قبل آن سفارت در مورد متقاضی کمی تحقیق می کند و این تحقیق ممکن است 1 تا 6 ماه طول بکشد . جواب FBI Check  نیز به ایمیل متقاضی ارسال می شود و یا در سایت سفارت اعلام میگردد و حالت آخر رد درخواست ویزا می باشد.

برای در خواست ویزای امریکا پس از تکمیل فرم DS160   از سایت https://ais.usvisa-info.com/ برای گرفتن وقت سفارت اکانت ساخته می شود. مبلغ اپلیکیشن فی مورد نیاز جهت گرفتن وقت سفارت 160 USD می باشد.

نوع ویزای ویزیت B1/B2 می باشد که یک ویزای موقت برای اهداف سفر کاری و یا تفریحی و دیدار خانواده می باشد. ویزا 6 ماهه و اکثرا یکبار ورود است که تا سه ماه اجازه ورود به خاک آمریکا را دارید و مهر شش ماهه ویزا به محض ورود به فرودگاه در پاسپورت وارد میگردد. این نوع ویزا قابل تمدید و تبدیل به هر نوع ویزا می باشد. اجازه کار و تجارت ندارد اما میتوان تنها تا مدت زمان شش ماه تحصیل کرد.