انگستان کشوری بسیار قانونمند و دقیق است و برای درخواست ویزای ویزیت (توریستی) و مهاجرت مورد توجه اقشار مختلف قرار گرفته است. برای درخواست ویزای دیداری متقاضی مصاحبه ندارد پس تنها مدارک تحویل داده می شوند و تصمیم گیری در مورد رد یا قبول ویزا تنها از روی مدارک ارائه شده می باشد پس باید مدارک به خوبی و کاملا دقیق ترجمه شده باشند و به طور کامل ارائه شوند. برای ترجمه مهر مترجم کافی می باشد و نیازی به گرفتن تائیدیه دادگستری و امور خارجه ندارد. یکی از مهمترین مدارک پرینت حساب بانکی می باشد که می بایست برای 6 ماه اخیر گرفته و برای تمام مبالغ واریزی به حساب با توجه به شرایط شغلی متقاضی منبع ارائه گردد.
در ابتدا بایستی معین گردد که از تهران، ترکیه و یا دوبی اقدام میشود. در صورت اقدام از کشور ترکیه و دوبی مدارک در سایت سفارت آپلود میگردد ولی در صورت اقدام از تهران می بایست متقاضی با پرونده سفارت برود و درآنجا مدارک دریافت و اسکن خواهد شد.
مدت زمان بررسی هر پرونده بسته به کشور مورد تقاضا متفاوت می باشد. مدت زمان بررسی پرونده و جوابدهی از جانب سفارت بین 2 هفته الی 2 ماه می باشد. در صورت مراجعه متقاضی به کشور ترکیه، می تواند پاسپورت را تحویل سفارت داده و با برگه عبوری که از کنسولگری ایران دریافت می کند به کشور باز گردد و یا با پرداخت هزینه ای پاسپورت خود را دریافت کرده و زمانیکه جواب ویزا آماده شد از طریق ایمیل اطلاع داده می شود که پاسپورت می بایست به ترکیه ارسال گردد.
ویزای ویزیت (Visit) کشور انگلستان در ابتدا 6 ماهه صادر میگردد و پس از گرفتن دو ویزای 6 ماهه میتوان برای ویزای یکساله و یا دو ساله اقدام کرد و در صورت داشتن ویزای دو ساله کشور انگلستان میتوان برای ویزای 5 ساله و پس از آن برای ویزای 10 ساله نیز اقدام شود. در این بین در صورتیکه متقاضی ادله کافی و قابل اثبات برای سفرهای زیاد آینده، موقعیت مالی و اجتماعی مناسب و همینطور بعد عاطفی شرایط خوبی داشته باشد و تعداد سفرهای قابل ملاحظه ای به کشور انگلستان داشته باشد میتوان بعنوان مثال از ویزای دوساله درخواست ویزای 10 ساله کشور انگلستان را داد.
برای شروع پروسه ویزای ویزیت از طریق UKVI و در سایت https://www.gov.uk/standard-visitor-visa/apply اپلای انجام میگردد. اپلیکیشن فی سفارت بسته به مدت زمان ویزای درخواستی که در بالا قید شده است متفاوت می باشد.
در هر اقدام برای ویزا متقاضی می بایست انگشت نگاری شود و همانطور که در استیکر ویزا مشخص میگردد ویزا Multiple به معنی نامحدود (چند بار ورود) است که متقاضی در هر بار سفر اجازه اقامت تا 180 روز را دارد ولی می بایست حتما تا قبل از اتمام دوره 6 ماه از کشور خارج شود. این نوع ویزا قابل تمدید نمی باشد و در پایان ویزا می بایست مجددا اقدام شود. اجازه کار و تجارت هم ندارد اما میتوان تنها تا مدت زمان یک ماه تحصیل کرد.