کانادا کشوری پهناور با مناظر طبیعی متنوع و فوق‌العاده می باشد که برای درخواست ویزای ویزیت (توریستی) و مهاجرت مورد توجه زیادی از متقاضیان قرار گرفته است. پرونده های متقاضیان بصورت آنلاین برای سفارت ارسال می گردد و برای متقاضیان بین 14 تا 79 سال نامه ای جهت انگشت نگاری از طرف سفارت فرستاده می شود که اعتبار آن یک ماه است و وقت انگشت نگاری با توجه به کشور مدنظر متقاضی که عموما ترکیه و دوبی میباشد ولی امکان انگشت نگاری در کشورهای دیگر نیز میسر است گرفته میشود.

برای درخواست ویزای دیداری متقاضی مصاحبه ندارد و تصمیم گیری در مورد رد یا قبول ویزا تنها از روی مدارک ارائه شده می باشد پس باید مدارک به خوبی و کاملا دقیق ترجمه شده باشند و به طور کامل ارائه شوند. برای ترجمه مهر مترجم کافی می باشد و نیازی به گرفتن تائیدیه دادگستری و امور خارجه ندارد.

مدت زمان بررسی نیز از تاریخی که انگشت نگاری انجام شده است در نظر گرفته میشود که این زمان در سایت CIC نیز هر هفته آپدیت میگردد. در حال حاضر 112 روز (27 Jun 2022) اعلام شده است.

ویزای ویزیت کشور کانادا 10 ساله است اما با توجه به داشتن اعتبار 5 ساله پاسپورت ایرانی این ویزا به ویزای 5 ساله شناخته شده است و در کل به میزان اعتبار پاسپورت داده میشود.

برای شروع پروسه درخواست ویزا می بایست در سایت  IRCCبه آدرس https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html اکانت ساخته شود. یکسری سوالات برای ارزیابی واجد شرایط  بودن متقاضی باید پاسخ داده شوند. نوع ویزای درخواستی تعیین خواهد شد، لذا این مرحله دقت زیادی نیاز دارد. و با توجه به پاسخ هایی که در مرحله قبلی داده شده، نوع ویزا مشخص می شود و بالطبع چک لیست مربوط به نوع ویزا در این بخش دریافت خواهد شد.

انگشت نگاری متقاضیان 10 سال اعتبار دارد و در این دوره هرگونه اقدام برای ویزا نیازی به انگشت نگاری مجدد نمی باشد و همانطور که در استیکر ویزا مشخص میگردد ویزا Multiple به معنی چند بار ورود (نامحدود) است که مالتی 5 ساله نیز گفته میشود که متقاضی در هر بار سفر اجازه اقامت تا 180 روز را دارد ولی می بایست حتما تا قبل از اتمام دوره 6 ماه کشور کانادا را ترک کند. در صورت نیاز به تمدید مدت اقامت 6 ماهه کانادا میتوان درخواست داد و عموما تا چندماه دیگر اجازه اقامت صادر میگردد. اجازه کار و تجارت هم ندارد اما میتوان تنها تا مدت زمان شش ماه برای دوره کوتاه مدت مانند دوره زبان تحصیل کرد.