ویزای همراه دانشجو آمریکا

ویزای همراه دانشجویی کشور آمریکا برای همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال صادر میگردد. والدین نیز می بایست از طریق ویزای B2 جهت همراهی فرزندشان اقدام نمایند.

  • ویزای F2 برای همسر و فرزندان فرد دارنده‏ ویزای تحصیلی F1 می باشد.
  • ویزای J2 برای همسر و فرزندان فرد دارنده‏ ویزای تحصیلی J1 می باشد.
  • ویزای M2 برای همسر و فرزندان فرد دارنده‏ ویزای تحصیلی M1 می باشد.

ویزای همراه تا زمانی که دانشجو در حال تحصیل است اعتبار دارد. همراه دانشجو (همسر) اجازه کار ندارد.