ویزا

ویزا (visa) یا روادید مدرکی است که صاحب آن اجازه‌ی ورود و خروج به یک کشور را دارد.

وی اف اس گلوبال VFS Global چیست؟

شرکت بین‌المللی وی اف اس گلوبال VFS Global در سال...

بیشتر بدانید