درخواست عقد قرارداد

 • ١- با ثبت درخواست، شما موافقت خود را با شرایط و قوانین زیر اعلام مینمائید. علاوه بر این مفاد، موسسه دانش كسری به عنوان یك شركت حقوقی از تمامی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تبعیت مینماید.
  ٢- كلیه اطلاعات شما محرمانه تلقی خواهد شد و وظیفه موسسه حفظ و حراست از حریم خصوصی و حفاظت از داده ها است و به طور جدی به تعهدات مربوط به حریم خصوصی پایبند خواهد بود.
  ٣- قبل از ثبت درخواست و پرداخت به دقت قیمت و شرایط را مطالعه فرمائید.
  ٤- درخواست دریافت قرارداد به منزله تحقیق اولیه، اقدام برای همكاری و شناخت شما از موسسه است.
  ٥- هزینه دریافت قرارداد مبلغ ٧/٥٠٠/٠٠٠ریال و غیر قابل استرداد است.
  ٦- وارد شدن به قسمت پرداخت به منزله قبول تمامی شرایط و پذیرش عدم استرداد مبلغ واریز شده خواهد بود.


  This will close in 0 seconds