تهیه و تنظیم CV/SOP/RI

نگارش و یا ویرایش باید مطابق با معیار های اشخاص بررسی کننده در سفارت یا دانشگاه ها باشد. انگیزه نامه در واقع فرصتی برای معرفی خود به دانشگاه یا سفارت است. فقط در صورتی که اشراف کامل به معیار ها و سیاست های طرف مقابل جهت قبول پذیرش یا ویزا وجود داشته باشد جواب مثبت دریافت میگردد. در واقع اگر ما بتوانیم به نکاتی که به عنوان ضعف ما، نظر طرف مقابل را جلب می نماید شناسایی و توضیح قانع کننده ای در مورد آن داشته باشیم دریافت جواب مثبت غیر قابل اجتناب خواهد بود.

متن شما در کشور انگلستان نگارش و یا ویرایش میگردد و این کار توسط افرادی با تجربه ی بالای ۱۵ سال در زمینه کار با دانشگاه ها و سفارت های کشورهای انگلیسی زبان انجام میپذیرد. کافی است درخواست خود را از طریق پرکردن فرم زیر به ما ارسال نمایید. پس از تکمیل اطلاعات زیر، پرداخت معادل ریالی هر یک از خدمات در درگاه بانک صورت می‌گیرد.