درخواست استرداد شهریه کالج و مدرسه

در صورت رد درخواست ویزا و یا انصراف از تحصیل به هر دلیلی از کشور های انگلیسی زبان، میتوانید پروسه دریافت شهریه از مراکز آموزشی را به ما بسپارید.  پس از تکمیل فرم و ارسال مدارک مورد نیاز، پرونده شما بررسی و در صورت امکان انجام کار، نحوه انجام و مدت زمان به شما از طریق ایمیل اعلام میگردد.

 • آپلود مدارک

 • Max. file size: 80 MB.
 • Max. file size: 80 MB.
 • Max. file size: 80 MB.
 • 1- متقاضی موظف به ارسال تمامی مدارک مورد نیاز موسسه جهت شروع پروسه پیگیری می‌باشد.
  2- شروع پروسه پیگیری رایگان می‌باشد.
  3- تمامی مکاتبات تا دریافت نتیجه به عهده موسسه می‌باشد.
  4- متقاضی می پذیرد که وجه قابل استرداد به حسابی که موسسه در خارج از کشور به مرکز آموزرش معرفی می نماید مسترد گردد.
  5- در صوررت موفقیت موسسه در استرداد، 10 % از مبلغ قابل استرداد به عنوان کارمزد موسسه کسر و مابقی فقط به صورت ریال که به نرخ حواله خرید روز محاسبه می گردد به ایشان عودت داده خواهد شد.
  6- قبول پیگیری درخواست استرداد وجه از طرف موسسه به منزله تضمین و تعهد موسسه جهت استرداد وجه نمی باشد. چنانچه موسسه ظرف مدت 3 ماه از تاریخ شروع مکاتبات با مرکز آموزشی موفق به استرداد وجه نگردد کتبی خاتمه همکاری را به متقاضی اعلام می نماید.
  7- قبول و تایید شرایط فوق به منزله دادن اجازه به موسسه برای استرداد شهریه بوده و متقاضی تابع شرایط فوق خواهد بود.


  This will close in 0 seconds