ویزای تحصیلی

ویزای تحصیلی

بریتانیا و کانادا

ویزای دانشجویی مجوزی است که به شما اجازه تحصیل در مراکز آموزشی در کشور مقصد را می دهد. دولت کانادا فقط در صورتیکه دوره پذیرش شما بیش از 6 ماه باشد، ویزای تحصیلی صادر میکند. در این صورت مرکز آموزشی باید در لیست (Designated Learning Institute (DLI باشد، که آنها پس از بررسی پرونده شما بتوانند (Letter of Acceptance (LOA صادر نمایند و با این ویزا شما هفته ای 20 ساعت اجازه کار خواهید داشت. اما اگر دوره تحصیل شما 6 ماه یا زیر 6 ماه باشد، نیازی نیست مراکز آموزشی شما در لیست DLI باشد و نیازی به صدور LOA نخواهد بود و نوع ویزای شما توریستی معمولی خواهد بود و اجازه کار هم نخواهید داشت، توجه داشته باشید که این نوع ویزا را نمی توانید در خاک کانادا به ویزای تحصیلی تبدیل نمایید و برای تبدیل به ویزای تحصیلی مجبور به ترک کشور و اقدام در کشور ثالث خواهید بود.

در بریتانیا شما میتوانید برای ویزای کوتاه مدت تحصیلی اقدام نمایید به شرط اینکه مدت تحصیل شما بیش از 11 ماه نباشد. در این صورت مدت زمان ویزای دریافتی با مدت زمان دوره تحصیلی که در نامه پذیرش شما قید شده است یکی خواهد بود. پس اگر دوره تحصیلی سه ماه باشد ویزای کوتاه مدت تحصیلی (Short Term Study Visa) سه ماهه صادرخواهد شد و با این نوع ویزا اجازه کار نخواهید داشت، و پس از انقضای مدت ویزا اجازه تمدید در خاک بریتانیا را نداشه و باید از کشور ثالث اقدام نمایید..

اگر برای دوره تحصیلی در بریتانیا اقدام می نمایید که بعد از این دوره قرار است ادامه پیدا کند باید برای ویزای General Student Visa (Tier 4) اقدام کنید و باید در مراکز آموزشی تحصیل کنید که در لیست Register of Sponsors list باشند تا آنها بتوانند برای سفارت تاییدیه آموزشی Certificate of Acceptance for Studies (CAS) را صادر نمایند، که در این حالت شما اجازه 20 ساعت کار در هفته را خواهید داشت. اگر پذیرش بعدی شما در Level بالاتر باشد طبق جدول NQF میتوانید در خاک بریتانیا نسبت به تمدید ویزای خود اقدام نمایید و چنانچه پذیرش جدید شما level بالاتری نسبت به پذیرش قبلی شما نباشد، تمدید ویزای شما در خاک بریتانیا قابل انجام نخواهد بود و میبایستی از کشور ثالث اقدام نمایید.

هم در بریتانیا و هم در کانادا متقاضیانی که نامه CAS و یا LOA برای تحصیل دارند میتوانند وابستگان خود را نیز همزمان با خود ببرند. وابستگان به عنوان همسر و فرزندان زیر 18 سال تعریف میشوند. فرزندان میتوانند در مدرسه دولتی ثبت نام کنند و لازم نیست شهریه تحصیل را پرداخت کنند و برای همسرتان مجوز کار تمام وقت صادر خواهد شد.

انواع ویزاهای ذکر شده در بالا، ویزاهای ورود چندگانه (Multiple Entry) هستند.

لازم به ذکر است این اطلاعات کلی بوده و برای مدیریت درست پرونده شما، با توجه به قوانین و مقررات و نحوه بررسی اداره مهاجرت کشورهای مقصد و معیارهای سفارت خانه های مورد نظر، تجربه مشاوران این موسسه ضامن موفقیت شما خواهد بود.

مزید اطلاع هنگام ورود به کشورهای بریتانیا یا کانادا با داشتن هر یک از ویزاهای فوق ممانعتی برای خرید و اجاره ملک نخواهید داشت.