ویزای همراه دانشجو

ویزای ویزیت

ویزای همراه

کانادا ویزایی صادر میکند که مدت باقیمانده پاسپورتتان را پوشش میدهد بنابراین با پاسپورت ایرانی که حداکثر دوره اعتبارش 5 سال است میتوانید یک ویزای 5 ساله با ورود چندگانه (Multiple Entry) دریافت کنید، برای همین در ایران با نام ویزای 5 ساله معروف شده است. با این ویزا می‌توانید حداکثر برای مدت 6 ماه در هر بازدید در یک موسسه تحصیل کنید و می‌توانید به دفعات وارد کشور شوید اما در هر بازدید تنها می‌توانید برای 6 ماه اقامت داشته باشید. اگر بیش از 6 ماه بمانید و در صورت اتمام ویزایتان، امکان صدور ویزای مجدد را به خطر می‌اندازید و باید توجه داشته باشید که با این نوع ویزا، شما اجازه کار نخواهید داشت.

دولت کانادا برای کارهای ضروری، ویزای متقاضیان را پس از درخواست، موقتا تا شش ماه تمدید می نماید به شرط آنکه قبل از اتمام بازه زمانی شش ماهه اقامت در کشور و یا قبل از انقضای مدت ویزا، درخواست تمدید را به اداره مهاجرت کشور ارائه کرده باشید. همچنین دولت کانادا امکانی فرآهم آورده است که پس از ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای ویزا تا اعلام نتیجه می‌توانید در کشور اقامت داشته باشید.

مزید اطلاع هنگام ورود به کشور کانادا با داشتن  ویزای فوق ممانعتی برای خرید و اجاره ملک نخواهید داشت.

در حال حاضر مطلبی وجود ندارد