رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و رنکینگ سال 2020

در این مقاله به رنکینگ دانشگاهی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سال 2020 بنا بر گزارش U.S. News & World Report، مرجع جهانی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، خواهیم پرداخت. در جامع‌ترین ارزیابی دانشگاه‌های تحقیقاتی در سراسر جهان در سال 2020، در مورد تحقیقات و اعتبار دانشگاه‌ها این نشریه گزارش سالانه‌ی خود را به شکل مقاله‌ی زیر ارائه داده […]