خدمات آموزش جهانی یا WES

خدمات آموزش جهانی (World Education Services) و اطلاعات در مورد اینکه کدام کشورها به خدمات آنها نیاز دارند؟ خدمات آموزش جهانی یا به اختصار WES، یک سازمان غیر انتفاعی است که برای کمک به دانشجویان و متخصصان بین‌المللی در دستیابی به اهداف آموزشی و حرفه‌ای خود در ایالات متحده آمریکا و کانادا فعالیت می‌کند. سازمان […]